Bolesť

Bolesť je subjektívny nepríjemný pocit. Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) definuje bolesť ako: "Nepríjemný senzorický a emocionálny zážitok spojený so skutočným či potenciálnym poškodením tkanív." Zmyslom bolesti je upozornenie na zdravotný problém/poruchu zdravia.

Bolesť je vždy subjektívna.

Podľa Margo McCafferyovej z USA, medzinárodne uznávanej konzultantky pre starostlivosť o pacientov s bolesťou, „je bolesť to, čo človek cíti, keď hovorí, že ho to bolí“.

Bolesť môžeme tiež rozlišovať na akútnu a chronickú podľa nasledujúcich znakov:

1) Akútna bolesť

 • Má základnú ochrannú funkciu - upozorňuje na možné poškodenie organizmu.
 • Je krátkodobá (trvá niekoľko hodín, dní, výnimočne týždňov).

Liečba akútnej bolesti

 • Odstránenie vyvolávajúcej príčiny.
 • Začatie dostatočnej razantnej farmakoterapie – postup „zhora dole“ -> na začiatku liečby sa volia silnejšie a rýchlejšie pôsobiace lieky.
 • Pri nedostatočnom liečení akútnej bolesti hrozí riziko prechodu do chronickej bolesti. Najúčinnejšou prevenciou je v tomto prípade včasná a razantná liečba.

2) Chronická bolesť

 • Je dlhšie trvajúca (obvykle dlhšie než 3 – 6 mesiacov).
 • Stráca ochrannú funkciu, nadobúda charakter samostatnej choroby.
 • Nadobúda charakter samostatnej choroby.
 • Je často spojená s psychickými a ďalšími príznakmi (napr. depresia, nespavosť).
 • Býva neohraničená, môže postihovať väčšiu časť tela.
 • Najčastejšími chronickými bolesťami sú bolesti chrbtice (bolesti dolnej časti chrbta, bolesť chrbta po operáciách chrbtice), osteoporóze, osteoartróze, bolesti pri reumatoidnej artritíde a iných reumatických ochoreniach.

Liečba chronickej bolesti

Cieľom liečby u chronickej bolesti nemusí byť nutne úplné uzdravenie jedinca, ale zlepšenie kvality jeho života (zaistenie bolesťou nerušeného spánku a obnovenie funkčnej zdatnosti v oblasti fyzickej, psychickej i sociálnej).

Ibalgin® je značka voľnopredajných liekov, ktoré vám pomáhajú s liečbou bolesti v týchto prípadoch:

 • Bolesti zubov
 • Bolesť hlavy
 • Menštruačné bolesti
 • Bolesti kĺbov, končatín a bolesti chrbta
 • Bolesti svalov