Bolesť hlavy

Bolesti hlavyBolesťami hlavy trpí v populácii až 35 % dospelých. Bolesti hlavy, ktoré vznikajú bez podielu iných ochorení, môžeme deliť na tenzné bolesti hlavy a migrény.

Ako spoznáme tenznú bolesť hlavy?

  • Tenzné bolesti hlavy sa v populácii vyskytujú najčastejšie.
  • Bolesť býva často spojená s úzkosťou, depresiou alebo hnevom.
  • Pokiaľ vás tenzná bolesť hlavy trápi viac než 15 dní v mesiaci, ide už o bolesť chronickú.

Aké sú typické prejavy pri tenznej bolesti hlavy?

  • Bolí celá hlava.
  • Prejavuje sa bolesťou, sťahmi a tlakom nielen v oblasti pokožky hlavy, ale aj bolestivým tuhnutím svalov na krku.
  • Charakter bolesti je tupý, tlakový alebo sťahujúci.
  • Pacienti opisujú bolesť ako čelenku alebo opasok pevne utiahnutý okolo hlavy.
  • Intenzita bolesti je mierna alebo stredná.
  • Bolesť nie je sprevádzaná nevoľnosťou, vracaním ani svetloplachosťou.
  • Môže trvať 30 minút až 7 dní.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
Ibalgin® 400 24 tbl