Bolesť u detí

Pri liečbe horúčky či bolesti u detí sa najčastejšie používajú lieky s obsahom paracetamolu alebo ibuprofénu.

Pri podávaní liekov deťom:

  • si vždy (i v prípade dlho známych liekov) pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa,
  • zvoľte vhodnú formu adekvátne veku a tolerancii dieťaťa (suspenzia, čapíky, tablety či mäkké kapsuly),
  • dodržujte dávkovanie podľa veku či hmotnosti dieťaťa,
  • neprekračujte celkovú dennú dávku lieku,
  • vyhľadajte lekára, pokiaľ nedôjde k ústupu ťažkostí, pokiaľ sa ťažkosti zhoršia alebo sa vyskytnú neobvyklé reakcie.