Ibalgin®

História značky IBALGIN®

Ibuprofén objavil profesor Stewart Adams v laboratóriách spoločnosti Boots v roku 1961. Profesor Adams od roku 1953 hľadal látku na liečbu reumatoidnej artritídy, ktorá má podobnú účinnosť ako kyselina acetylsalicylová. Cieľom bolo nájsť liek na liečbu tohto veľmi bolestivého ochorenia, ktorý by nepatril do skupiny kortikosteroidov, mal novú chemickú štruktúru a zároveň bol dobre znášaný, najmä tráviacim traktom.
Ibuprofén bol patentovaný v roku 1964. Najprv sa predával ako liek na liečbu reumatoidnej artritídy. Od roku 1983 bol vo Veľkej Británii a od roku 1984 v USA vďaka veľmi dobrej účinnosti a priaznivému bezpečnostnému profilu uvoľnený do voľného predaja.


V 80. rokoch sa do výroby ibuprofénu zapojilo aj Československo. Vysoká škola chemicko-technologická spolu so Spolanou Neratovice vypracovala laboratórnu i prevádzkovú metódu syntézy ibuprofénu.

Súčasnosť

Voľnopredajné lieky značky IBALGIN® dnes ponúkajú širokú škálu prípravkov na rôzne druhy bolestí, v rôznych liekových formách (tablety, mäkké kapsuly, suspenzia, gél, krém) pre širokú vekovú skupinu (dojčatá, deti, dospelí).

Pred použitím liekov značky IBALGIN® čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľa. Nájdete v nej vymenované všetky prípadné nežiaduce účinky. Písomná informácia pre používateľa informuje aj o vzájomnom pôsobení s inými liečivými prípravkami. Ďalej uvádza choroby či stavy, pri ktorých nie je možné liečivé prípravky značky IBALGIN® užívať.