Ibalgin® 400

ÚČINNÁ LÁTKA

Ibuprofén 400 mg v 1 poťahovanej tablete.

Lieková forma: poťahované tablety

Veľkosť balenia: 24, 48 tabliet

Vhodné pre: dospelých a dospievajúcich od 12 rokov

  • Pomáha pri bolesti hlavy, zubov,chrbta, svalov, kĺbov a menštruačnej bolesti
  • Znižuje horúčku
  • Tlmí zápal

DÁVKOVANIE

Pri horúčkovitých ochoreniach sa zvyčajne užíva 1 filmom obalená tableta Ibalginu 400 3-krát denne; pri bolestiach 1 filmom obalená tableta jednorazovo alebo podľa potreby, najviac 3 filmom obalené tablety denne. Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 4 hodiny.

Nástup účinku proti bolesti: 30 minút, trvá 4 – 6 hodín.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Ibalgin® 400 sa nesmie užívať počas posledných troch mesiacov tehotenstva. V prvých šiestich mesiacoch tehotenstva a počas dojčenia užívajte liek len na výslovné odporúčanie lekára.

Ibalgin® 400 24 tbl a 48 tbl je voľnopredajný liek na vnútorné užitie. Obsahuje ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Písomná informácia (pdf)