Ibalgin® Fast

ÚČINNÁ LÁTKA

Ibuprofén 400 mg v 1 obalenej tablete.
Obsahuje ibuprofén vo forme ibuprofen-lyzinátu, ktorý sa v tele ľahko rozkladá, účinná látka sa dobre vstrebáva do krvného riečiska, a tak sa rýchlo dostane k zdroju bolesti.

Lieková forma: obalené tablety

Veľkosť balenia: 12 tabliet

Vhodné pre: dospelých a dospievajúcich od 12 rokov (s hmotnosťou nad 40 kg)

  • Pomáhá pri bolesti hlavy/ migréne
  • Bolesti zubov
  • Bolesti svalov
  • Menštruačnej bolesti

DÁVKOVANIE

Začiatočná dávka je 1 tableta, potom 1 tableta každých 6 hodín podľa potreby. Interval medzi jednotlivými dávkami by mal byť vždy aspoň 6 hodín. Neužívajte viac ako 3 tablety v priebehu 24 hodín bez odporučenia lekára.

Nástup účinku proti bolesti: už za 15 minút.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Liek nesmú užívať ženy v posledných troch mesiacoch tehotenstva. V prvom a druhom trimestri tehotenstva liek užívajte len na odporúčanie lekára.
V prípade nutnosti je možné počas dojčenia krátkodobo užívať IBALGIN® FAST.

IBALGIN® FAST je voľnopredajný liek na vnútorné užitie. Obsahuje ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Písomná informácia (pdf)