Migréna a hluk

ČO VŠETKO MÔŽE SPUSTIŤ MIGRÉNU? NEPRÍJEMNÉ ZVUKY PATRIA DO PRVEJ DESIATKY PRÍČIN.

Migréna býva niekedy mylne zamieňaná s bežnou, tzv. tenznou bolesťou hlavy. Migréna je však omnoho vážnejšie ochorenie, ktoré dlhodobo nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu života postihnutých pacientov. V priebehu záchvatu (tzv. ataku) migrény nie je človek schopný vykonávať bežné aktivity, taký záchvat pritom môže trvať až 72 hodín. Pulzujúca bolesť býva nezriedka sprevádzaná nevoľnosťou až vracaním, zvýšenou citlivosťou na svetlo, pachmi i zvukmi. Niektorým atakom predchádza i tzv. aura v podobe svetelných zábleskov, výpadkov zorného poľa, brnenia alebo porúch reči.

Samotný záchvat len zriedka nastúpi spontánne. V absolútnej väčšine prípadov telo reaguje na spúšťače, ktoré aktivujú generátor migrény v mozgu. Preto sa lekári snažia osvetliť súvislosť medzi rôznymi spúšťačmi a záchvatom migrény. Úsilie zamerané na rozpoznanie spúšťačov má potenciál významne ovplyvniť priebeh migrény. Predchádzanie spúšťacích faktorov totiž môže viesť k zníženiu počtu záchvatov i k zmierneniu ich priebehu, a teda k následnému celkovému skvalitneniu života pacientov.

Jedným zo spúšťačov, ktorý pacienti často sami uvádzajú, sú sluchové vnemy, predovšetkým hluk a nepríjemné zvuky. Nie sú síce skúmané tak často ako iné vplyvy, no potvrdzuje ich viac než polovica pacientov. Niektorí pacienti tiež opisujú, že u nich migrénu vyvoláva hluk v kombinácii s oslňujúcim alebo blikajúcim svetlom (napríklad sa sťažujú, že nemôžu sledovať film alebo televíziu). Obvykle zdôrazňujú intenzitu, čas trvania a neznesiteľnosť spúšťacej situácie.

Medzi „top 10“ spúšťačov patria popri sluchových vnemoch i pachové a vizuálne stimuly a, samozrejme, i jedlo a vplyvy prostredia. Ako najčastejší a najrozšírenejší spúšťač je však jednoznačne označovaný stres. Na druhom mieste sú sluchové vnemy, nasleduje vyčerpanie a potom hladovanie. Medzi prvú desiatku faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú spustenie záchvatu migrény, patria aj hormonálne vplyvy (fáza ženského cyklu), nedostatok spánku alebo zmeny jeho rytmu, zmeny počasia, optické vnemy, pachové vnemy a konzumácia alkoholu.

Pre prevenciu je kľúčové čo najpresnejšie rozpoznať spúšťač migrény a snažiť sa mu vyhnúť. Pacienti by sa mali vyvarovať všetkých predpokladaných vplyvov, ktoré na ich bolesť hlavy pôsobia. Hluk patrí medzi spúšťače, ktoré môžeme ovplyvniť, i keď, samozrejme, nie vždy; niektoré spúšťače nie je možné ovplyvniť už vôbec (napr. počasie alebo hormonálne zmeny). Predpokladá sa, že účinok jednotlivých spúšťačov sa navzájom sčíta, takže ovplyvnenie i niekoľkých menej podstatných (ale ovplyvniteľných) spúšťačov môže zabrániť dosiahnutiu kritickej hranice, keď dochádza k spusteniu záchvatu migrény.

Ak k nemu dôjde, je kľúčové zmierniť jeho priebeh a tlmiť príznaky, hlavne bolesť. Prvou pomocou sú bežné lieky proti bolesti, na trhu je však i voľnopredajný liek Migralgin®, špeciálne určený na tlmenie migrény a tenznej bolesti hlavy. Jeho výhodou je, že využíva kombináciu troch účinných látok (paracetamolu, kyseliny acetylsalicylovej a kofeínu), čo zvyšuje jeho účinnosť a hlavne urýchľuje nástup účinku. Pre psychickú pohodu sa pacientom odporúča, aby nosili jednu dávku akútneho lieku stále so sebou a tým sa zbavili strachu, že zostanú v prípade náhleho ataku migrény bez pomoci.

Migralgin® je voľnopredajný liek na vnútorné užitie. Pozorne si prečítajte príbalovú informáciu a poradťe sa s lekárom alebo lekárnikom.

SACS.GANTIZ.16.05.0525(1)