Opuch

Opuch vzniká nadmerným hromadením tekutiny v bunkách, tkanivách a orgánoch, ktoré môže viesť k ich zväčšeniu alebo k poruche ich funkcie. Opuchy môžu vzniknúť aj v telových dutinách (pohrudnicová, brušná) alebo v niektorých orgánoch (pľúcny edém).

Opuchy môžeme deliť na:

  • miestne – opuch vzniká iba v určitej časti tela, obvykle podkožne, príčina býva väčšinou miestna;
  • celkové – opuchy postihujú viac častí tela, príčina ich vzniku býva skôr systémová.

Príčiny vzniku opuchov:

1. Zápal – pri zápale z akýchkoľvek príčin (infekčných i neinfekčných) dochádza k rozširovaniu ciev a zvyšovaniu priepustnosti cievnych stien. Ložiská zápalu sú začervenané a opuchnuté.

2. Alergia – alergická reakcia vedie k zvýšeniu priepustnosti cievnych stien a k vzniku opuchov. Ťažké alergické reakcie (napr. anafylaktický šok) môžu viesť k opuchom celého tela. Najnebezpečnejšie sú opuchy dýchacích ciest, pri ktorých môže dôjsť k uduseniu. Tekutina, ktorá sa pri takejto silnej alergickej reakcii vyleje do tkanív, potom chýba v cievach, a v dôsledku toho môže dôjsť k zástave krvného obehu a k úmrtiu.

3. Upchatie žilového systému – pokiaľ dôjde k upchatiu žíl, napr. pri trombóze žíl dolnej končatiny, nemôže krv odtekať a začne sa v končatine hromadiť. Tým sa v okolitých cievach zvýši tlak krvi a krv sa začne filtrovať do tkanív. Preto noha pri trombóze opúcha. Na rozdiel od srdcového zlyhávania je opuchnutá skôr len jedna noha, vznik trombózy v oboch dolných končatinách zároveň je menej pravdepodobný.

4. Lymfedém – narušenie lymfatických ciev v určitej časti tela vedie k opuchom. Lymfatické cievy odvádzajú 10 % tekutín z tkanív, a pokiaľ prestanú fungovať, tekutina sa v tkanivách začne hromadiť.

5. Cirhóza pečene – cirhóza spôsobuje únik tekutiny do dutiny brušnej. Poškodenou pečeňou krv zle preteká a hromadí sa v cievach pred nimi. Preto sa v týchto cievach zvyšuje krvný tlak a tekutina sa začne cez steny ciev filtrovať do brušnej dutiny. Pečeň prestáva správne fungovať a nevyrába dostatok bielkovín, čím klesá ich koncentrácia v krvi.

6. Srdcové zlyhávanie – pri srdcovom zlyhávaní prestáva srdce plniť funkciu pumpy a pred srdcovými oddielmi sa začne v cievach hromadiť krv, ktorú srdce nezvláda prečerpávať. Pred ľavou polovicou srdca sa hromadí krv v pľúcnom obehu a cez stenu ciev sa prefiltruje do pľúc, čím vzniká pľúcny edém. Pred pravou polovicou srdca sa krv hromadí v žilách vedúcich k srdcu a dochádza k opuchu dolných končatín.