Zápal

Zápal je obrannou reakciou organizmu na poškodenie jeho buniek a tkanív. Môžeme sa s ním stretnúť už u najprimitívnejších živočíchov. Úlohou zápalu je zriedenie alebo odstránenie škodliviny z poškodeného tkaniva, alebo aspoň jej ohraničenie (aby sa ďalej nerozširovala) a súčasne zahojenie.

Zápal mÔžu vyvolať:

 • mechanické faktory – odreniny, porezanie;
 • fyzikálne faktory – popálenie;
 • chemické látky – jedy, žieraviny (poleptanie);
 • biologické faktory – baktérie, plesne, vírusy.

Zápal podľa rozsahu a dĺžky trvania môže byť lokálny (prejavuje sa sčervenaním, opuchom, bolestivosťou, zvýšením miestnej teploty a porušením funkcie), alebo systémový (postihuje celý organizmus).

Zápal môžeme deliť podľa rôznych kritérií:

 • Obranný – je najvýznamnejšou obrannou reakciou organizmu na poškodenie, pri ktorej sa telo pomocou zápalu bráni infekciám (vírusom, baktériám) a vytvára proti nim protilátky.
 • Hojivý – v tomto prípade si telo nevytvára protilátky, naopak, dochádza k hojeniu tkaniva (napr. po popálenine, zlomenine, výrone) a telo odlučuje cudzie predmety (napr. triesku z kože).
 • Akútny – vzniká náhle a má výrazné a prudké príznaky (vysoké horúčky, silné bolesti a i.), obvykle sa celkom vyhojí.
 • Chronický – neprebieha tak prudko ako zápal akútny, príznaky sú však prítomné viac-menej trvalo. Niektoré ochorenia sú chronického rázu od začiatku, iné sa stávajú chronickými v dôsledku opakovaných alebo neliečených akútnych ochorení.

Za určitých okolností však môže zápal organizmu naopak uškodiť:

 • nadmerná intenzita zápalovej reakcie (napr. alergická reakcia),
 • tvorba protilátok proti vlastným tkanivám a ich poškodeniu.

Klasické príznaky zápalu:

 • bolesť,
 • opuch,
 • začervenanie,
 • zvýšenie telesnej teploty alebo teploty v mieste zápalu,
 • porucha funkcie.