Ako na liečbu
bolesti hlavy?

Bolesť hlavy patrí medzi najčastejšie
neurologické ochorenia.

#pozitívneprotibolesti
?

BOLESŤ HLAVY – TYPY BOLESTI, AKO NA BOLESŤ HLAVY

Podľa medzinárodnej klasifikácie sa delí na primárnu a sekundárnu. Primárne bolesti hlavy sú také, ktoré nemajú preukázané žiadne primárne ochorenie.

Sekundárne sú vyvolané určitou štrukturálnou poruchou alebo organickým ochorením hlavy, napr. bolesti hlavy na podklade ochorenia krčnej chrbtice, cievnych ochorení mozgu, poúrazové bolesti hlavy atď.

Patria sem aj bolesti vyvolané nadužívaním liekov proti primárnym bolestiam hlavy. Celkovo síce výraznejšie prevažujú primárne bolesti hlavy, so stúpajúcim vekom však narastá výskyt sekundárnych bolestí, ktoré môžu vážne ohroziť zdravie a často aj život pacienta.

Najznámejšou primárnou bolesťou hlavy je migréna, s ktorou sa stretáva bežne v ordinácii každý praktický lekár. Postihuje okolo 12 % populácie v ČR, pričom ženy sú postihnuté 2× – 3× častejšie než muži. Najčastejším typom primárnej bolesti hlavy je tenzná bolesť hlavy, ktorou trpí 88 % žien a zhruba 69 % mužov. Ostatné primárne bolesti hlavy sú menej časté.

Postihuje okolo 12 % populácie v ČR
Lokalizácia bolesti hlavy

LOKALIZÁCIA BOLESTI HLAVY

Trpíte bolesťou pulzujúcou na čele, na spánkoch či iba na jednej strane hlavy?
Lokalizácia bolesti hlavy vám môže napovedať, o aký typ ochorenia ide.

BOLESŤ HLAVY NA TEMENE

Maximum bolesti v oblasti temena s propagáciou za oči je typické pre tenzné bolesti hlavy. Bolesť býva tlaková, difúzna, obojstranná a s pozvoľným nástupom. Dosahuje miernu až strednú intenzitu a trvá hodiny až dni, často sa objavuje až odpoludnia alebo večer.

ČO NA BOLESŤ HLAVY

Lieky s obsahom ibuprofénu vám môžu uľaviť od bolesti. V ponuke je celý rad voľnopredajných liekov.

LIEKY NA BOLESŤ HLAVY

Ibalgin® 400 s obsahom liečivej látky ibuprofén zmierňuje bolesti a zápaly rôzneho pôvodu. Tablety sú určené dospelým a dospievajúcim od 12 rokov, ktorí užívajú 3× denne 1 tabletu v minimálnom časovom odstupe 4 hodiny.

Ibalgin® 200 pomáha od bolesti a zápalov rôzneho pôvodu vďaka obsahu liečivej látky ibuprofén. Tablety môžu užívať dospelí, dospievajúci a deti od 6 rokov. Dospelí a dospievajúci (12 až 18 rokov) používajú pri bolesti obvykle 1 – 2 filmom obalené tablety v odstupe najmenej 4 hodiny. Deťom (6 – 12 rokov) sa podáva 1 filmom obalená tableta 2- až 3-krát denne. U detí s telesnou hmotnosťou do 30 kg neprekračujte dávku 400 mg denne. Odporúčaný odstup medzi jednotlivými dávkami je 6 – 8 hodín.

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov
Odporúčaná dávka:
- pri horúčkovitých ochoreniach 1 – 2 filmom obalené tablety Ibalginu 200 3-krát denne;
- pri bolestiach 1 – 2 filmom obalené tablety, najviac 6 tabliet denne rozdelených do niekoľkých dávok.

Použitie u detí
U detí vo veku 6 – 12 rokov sa podáva 1 filmom obalená tableta 2 až 3-krát denne.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg, mäkké kapsuly obsahuje ibuprofén v tekutej forme. Mäkké kapsuly sa v tele ľahko rozkladajú a okamžite uvoľňujú účinnú látku. Tá sa rýchlejšie vstrebáva do krvného obehu, a vďaka tomu sa rýchlo dostane k miestu bolesti. Užívať ich môžu dospelí a dospievajúci od 12 rokov veku (od 40 kg telesnej hmotnosti), a to až 3× denne po 4 hodinách.

Migralgin® je špeciálne určený na tlmenie migrény a tenznej bolesti hlavy. Obsahuje hneď trojkombináciu účinných látok (kyselinu acetylsalicylovú, paracetamol a kofeín), ktorá zosilňuje účinnosť lieku a skracuje nástup jeho účinku. Tablety môžu užívať dospelí a dospievajúci od 12 rokov veku.

TEHOTENSTVO A DOJČENIE

Liečba bolesti v období tehotenstva a dojčenia prináša určité obmedzenia vo výbere analgetík. Je však potrebné zdôrazniť, že práve neliečená bolesť vedie k stresu a diskomfortu tehotnej ženy a nepriaznivo zasahuje do priebehu tehotenstva. V období laktácie môže zase bolesť narušiť vzťah matky a dieťaťa a prispieť aj k predčasnému ukončeniu dojčenia.

Ibalgin® 400, Ibalgin® 200, Ibalgin® Rapidcaps 400 mg a Migralgin® sa nesmie užívať počas posledných troch mesiacov tehotenstva.
V prvých šiestich mesiacoch tehotenstva a počas dojčenia užívajte lieky len na výslovné odporúčanie lekára.

BOLESŤ HLAVY U DETÍ

Ani deťom sa bolesti hlavy nevyhýbajú. Naopak, sú v ordináciách praktických detských lekárov a následne aj detských neurológov veľmi frekventovaným problémom a stávajú sa jedným z najčastejších dôvodov školských absencií.

S bolesťou hlavy sa v skupine 12- až 17-ročných stretne 1× za mesiac 56 % dievčat a 74 % chlapcov. Konkrétne tenznými bolesťami hlavy trpí 15 až 20 % dospievajúcich, chronickou dennou bolesťou a migrénami vo vekovej skupine do 7 rokov 2,7 % detí a v skupine 7 až 15 rokov dokonca 10,6 % detskej populácie. Bolesti hlavy u detí nikdy nepodceňujte a včas ich riešte s detským lekárom.