Ibalgin® 400

ÚČINNÁ LÁTKA

Ibuprofén 400 mg v 1 filmom obalenej tablete.


Lieková forma: filmom obalené tablety
Veľkosť balenia: 24, 48 tabliet
Vhodné pre: dospelých a dospievajúcich od 12 rokov

  • Pomáha pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov, kĺbov
    a menštruačnej bolesti
  • Znižuje horúčku
  • Tlmí zápal
Ibalgin® 400

DÁVKOVANIE

Pri horúčkovitých ochoreniach sa zvyčajne užíva 1 filmom obalená tableta Ibalginu 400 3-krát denne;
pri bolestiach 1 filmom obalená tableta jednorazovo alebo podľa potreby, najviac 3 filmom obalené tablety denne.

Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 4 hodiny.

TEHOTNÉ A DOJČIACE ŽENY

Ibalgin 400 sa nesmie užívať počas posledných troch mesiacov tehotenstva.
V prvých šiestich mesiacoch tehotenstva a počas dojčenia užívajte liek len na výslovné odporúčanie lekára.

Ibalgin® 400 24, 48 tabliet je voľnopredajný liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

DĹŽKA ÚČINKU PROTI BOLESTI:

4–6 hodín

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA: