Ibolex® 200 mg
filmom obalené tablety

ÚČINNÁ LÁTKA

Dexibuprofén 200 mg


Lieková forma: filmom obalené tablety
Veľkosť balenia: 20 tabliet
Vhodné pre: Na krátkodobú symptomatickú liečbu mierne až stredne silnej akútnej bolesti u dospelých

  • Bolesť svalov, kĺbov, šliach a kostí, napr. bolesť chrbta
  • Bolesť hlavy, bolesť zubného pôvodu,
    bolesť po extrakcii (vytrhnutí) zubov, menštruačná bolesť
  • Bolesť v priebehu chrípky a nachladnutia
    (napr. bolesť hlavy a bolesť končatín)
Ibolex® 200 mg

DÁVKOVANIE

1 tableta každých 6 až 8 hodín podľa potreby.

Dodržujte interval medzi jednotlivými dávkami aspoň šesť hodín a bez konzultácie s lekárom neprekračujte dávku viac ako 3 tablety za deň.

DĹŽKA ÚČINKU PROTI BOLESTI:

4–6 hodín

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA: