Aké faktory môžu
vyvolať záchvaty migrény?

Migréna patrí medzi najznámejšie bolesti
hlavy.

#pozitívneprotibolesti
?

ČO JE TO MIGRÉNA?

Migréna patrí medzi najznámejšie bolesti hlavy. V Európe ňou trpí 20 % žien a 7 % mužov. Pacientove ťažkosti majú nešpecifické počiatočné príznaky, ktoré trvajú niekoľko hodín.

AKÉ SÚ NEŠPECIFICKÉ POČIATOČNÉ PRÍZNAKY MIGRÉNY?

 • Únava
 • Nesústredenosť
 • Precitlivenosť na bežné podnety (zvuky, svetlo)
 • Pacienti často opisujú „stuhnutie“ a napätie vo svaloch
V Európe trpia 20 % žien a 7 % mužov
Migréna

AKÉ FAKTORY MÔŽU VYVOLAŤ ZÁCHVATY MIGRÉNY?

 • Niektoré pokrmy – napr. čokoláda, syr, kvasnice alebo banány
 • Stres, najmä dlhodobý, keď záchvat migrény často vzniká na jeho konci
 • Zmena obvyklého rytmu spánku a bdenia – napríklad počas víkendu, na začiatku prázdnin, počas dovolenky

Záchvaty migrén sa väčšinou začínajú vyskytovať počas dospievania alebo v mladosti. Príznaky sa často zmierňujú v tehotenstve, niekedy úplne vymiznú v neskorom veku.

MIGRÉNY SA ROZLIŠUJÚ PODĽA PRÍTOMNOSTI TZV. AURY

1) Migréna s aurou

 • Bolesti hlavy predchádza aura (najčastejšie zraková).
 • Aura označuje zmyslové vnemy, ktoré nemajú pôvod v okolí, ale v nervovej sústave. Býva opisovaná ako svetelné blýskajúce sa body, výpadky zorného poľa alebo nejasné rozmazané videnie.
 • Bolesť nasleduje po aure do 1 hodiny a je sprevádzaná nevoľnosťou, vracaním.
 • Počas migrény sa môže nálada premeniť na eufóriu alebo sa vyskytuje nezvládateľná túžba po jedle.

2) Migréna bez aury

 • Týmto typom migrény trpí asi 80 % pacientov.
 • Intenzita bolesti je stredná až vysoká, bolesť je pulzujúca. Väčšinou bolí iba polovica hlavy.
 • Bolesť trvá 4 – 72 hodín.
 • Bolesť býva sprevádzaná nevoľnosťou, vracaním, svetloplachosťou. Zhoršuje sa pri telesnej námahe, napr. pri chôdzi hore schodmi.

3) Chronická migréna

 • Ide o migrenózne bolesti hlavy, ktoré sa opakujú častejšie, ale s miernejšou intenzitou bolesti.
 • Zahŕňa takmer denné bolesti hlavy (trvanie viac než 15 dní v mesiaci a 4 hodiny denne).
 • Tupý, tlakový alebo sťahujúci charakter bolesti.
 • Často sprevádzaná depresiou.
 • Nevoľnosti a vracanie bývajú miernejšie.