Ibalgin® Plus

ÚČINNÁ LÁTKA

Unikátna kombinácia dvoch účinných látok – ibuprofénu a kofeínu

Ibuprofén:
patrí medzi najpoužívanejšie liečivá proti bolesti na svete

Kofeín:

  • veľmi účinne posilňuje analgetický účinok,
  • zlepšuje základné aspekty kognitívnej výkonnosti, ako sú pozornosť,
    ostražitosť a reakčný čas,
  • kofeín zosilňuje pôsobenie ibuprofénu proti bolesti a spoločne prinášajú
    rýchlejšiu a silnejšiu úľavu.


Lieková forma: filmom obalené tablety
Veľkosť balenia: 24 tabliet
Vhodné pre: na krátkodobú symptomatickú liečbu akútnej stredne silnej bolesti u dospelých

  • Bolesť zubov
  • Bolesť hlavy
Ibalgin® Plus

DÁVKOVANIE

1 tableta každých 6 až 8 hodín podľa potreby.

Dodržiavať interval medzi jednotlivými dávkami aspoň šesť hodín a neprekračovať dávku viac než 3 tablety za deň.

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA: