Bolesť hlavy,
alebo migréna?

Bolesti hlavy sú stále veľmi častým problémom a z vlastnej skúsenosti vieme, že môžu byť veľmi rozmanité.

#pozitívneprotibolesti

Rôzne typy môžu mať rôzne príznaky a rôzne príčiny,
a preto každý typ bolesti hlavy vyžaduje špecifickú liečbu.

?

Ako rozpoznať, ktorý typ bolesti
vás trápi?

Podľa medzinárodnej klasifikácie možno bolesti hlavy deliť na skupinu primárnych a sekundárnych bolestí. U primárnych bolestí neexistuje žiadna vyvolávajúca príčina ani žiadne ochorenie, ktoré by bolo s bolesťou hlavy v priamej súvislosti.

Sekundárne bolesti hlavy majú naopak preukázateľnú príčinu a sú príznakom nejakého organického ochorenia, úrazu hlavy alebo krku, alebo sú vyvolané napríklad chemickými látkami.

Z hľadiska výskytu výrazne prevažujú primárne bolesti hlavy. Radíme medzi ne tenznú bolesť hlavy, migrénu alebo napríklad menej častú tzv. klastrovú bolesť hlavy. Výskyt primárnych bolestí hlavy s vekom klesá, sekundárnych bolestí hlavy naopak pribúda. Vždy je ale nutné odlíšiť primárnu bolesť hlavy od sekundárnej, ktorá môže znamenať zdravotný problém, alebo dokonca ohrozenie na živote.

80% Ľudí postihne tenzný
bolesť hlavy
Tenzní bolest

TENZNÁ BOLESŤ

Tenzná bolesť hlavy postihuje počas života až 80 % ľudí, a to ako ženy, tak mužov. Jedná sa o tupú tlakovú, niekedy zvieravú bolesť na temene, v spánkoch alebo na čele. Sprevádza ju pocit precitlivenosti až pálenia na temene a zvýšené napätie šijových svalov a svalov v oblasti lebky. Záchvaty trvajú minúty až dni. Najčastejšou príčinou sú psychické faktory, ako je napríklad stres, prepracovanie, nedostatok odpočinku. Tieto bolesti majú odlišný charakter ako migréna – tenzná bolesť nie je taká silná a neznemožňuje vykonávať bežné denné aktivity. K bolesti hlavy môže viesť aj nedostatočný príjem vody.

MIGRÉNA

Migréna je oproti tomu charakterizovaná ako ostrá, pulzujúca bolesť strednej alebo ťažkej intenzity. Obvykle trvá 4-72 hodín, vo väčšine prípadov je sprevádzaná nevoľnosťou, v 30 % potom zvracaním a radom ďalších nepríjemných príznakov. Súčasťou záchvatov je aj precitlivenosť na vonkajšie podnety – svetlo, hluk alebo pachy. Migrenóznemu záchvatu u zhruba 20 % pacientov predchádza tzv. aura, ktorá však môže pretrvávať aj vo fáze bolesti. Najčastejšia býva aura zraková vo forme rozmazaného videnia, iskrenia, či rôznych svietiacich obrazcov, alebo naopak výpadku zorného poľa.

Menej sa vyskytuje aura sluchová (zvonenie v ušiach, piskot, oslabený sluch), čuchová (pachy typu dym, spálenina), mravenčenie v končatinách alebo na tvári, výnimočne aj poruchy reči a ochrnutie. Pri migréne sa môže vyskytnúť jediný typ aury alebo ich kombinácia. Mechanizmus vzniku migrény je komplexný, zahŕňa genetické, anatomické, fyziologické a farmakologické faktory pôsobiace v mozgu. V mnohých prípadoch je možné určiť spúšťače migrény – od hormonálnych zmien cez stres, atmosférické vplyvy, poruchy spánkového režimu, diétne chyby až po senzorické podnety. Je známe, že migréna sa v niektorých rodinách vyskytuje niekoľko generácií v širokom príbuzenstve (až 70 %). Ženy jej trpia zhruba trikrát častejšie ako muži.

20% Pacientov predchádza
tzv. aura
MIGRÉNA
TENZNÍ BOLEST

Prehľadná charakteristika bolestí hlavy (BH)

Bolesť Migréna Tenzná bolesť
Vznik Náhly Pozvoľný
Intenzita Stredná až vysoká Mierna až stredná
Dĺžka záchvatu 4–72 hod 30 min až 7 dní
Kvalita bh Pulzujúca Tlaková, tupá
Frekvencia záchvatu Priem. 1– 5/mesiac Rôzna
Intenzita záchvatu Silná Kolísavá, ľahká až stredná
Fyzická aktivita Zhoršuje problémy Nemení problémy
Vek začiatku bh Detstvo, puberta Od 20 rokov
Iné príznaky Nevoľnost, zvracanie, precitlivelosť na zvuky Nie
Zvracanie Áno Nie

ČO VÁM MÔŽE PRI BOLESTI POMÔCŤ?

Pri liečbe tenznej bolesti hlavy alebo slabších až stredných záchvatov migrény väčšinou postačí pokoj, relaxačné techniky, odstránenie príčiny stresu a správny pitný režim.

V prípade, že sú migrenózne záchvaty silnej intenzity, vyskytujú sa 3 x a viackrát za mesiac a trvajú viac ako 48 hodín, odporúča sa návšteva lekára. Citlivým jedincom sa tiež vždy odporúča vyhýbať sa známym spúšťačom migrény. Z rehabilitačných techník má často dobrý efekt fyzioterapia, akupunktúra, meditácia alebo cvičenie.

VEDELI STE O TOM, ŽE POZITÍVNY PRÍSTUP K ŽIVOTU NÁM MÔŽE POMÔCŤ
BOLESŤ LEPŠIE ZVLÁDAŤ?

Avšak, keď nás postihne bolesť hlavy, alebo migréna, myslieť pozitívne nie je najľahšou úlohou. Skúste začať jednoducho, napríklad úsmevom. Pri usmievaní sa v mozgu uvoľňujú neurotransmitery serotonín a endorfíny. Serotonín zlepšuje náladu a endorfíny, ako sa dokázalo, tlmí bolesť.